Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, נקיון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה

מנקה חלונות מגנטי

146.00 ש"ח

מנקה חלונות עד הפינות שקשה להגיע אליהן, מנקה גם מבפנים וגם מבחוץ בשיטת מגנט, עם חבל ביטחון על מנת לשמור על המוצר שלם. 

ניקיון פשוט אחרי השימוש.