Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה
Mashoo Shop - משו, סדר משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה

מעמד ספרים Book

103.00 ש"ח

מעמד מדליק לספרים שפזורים בבית, מגיע בשתי חתיכות שניתנות להתאמה לפי מספר הספרים. 

עמיד וחזק, יכול להכיל כמות גדולה מאוד של ספרים. 

מומלץ לבתים שאין בהם ספרייה מסודרת והספרים פזורים בבית.