Mashoo Shop - משו, איחסון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה, ניקיון, חיסכון במקום, מקום בבית
Mashoo Shop - משו, איחסון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה, ניקיון, חיסכון במקום, מקום בבית
Mashoo Shop - משו, איחסון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה, ניקיון, חיסכון במקום, מקום בבית
Mashoo Shop - משו, איחסון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה, ניקיון, חיסכון במקום, מקום בבית
Mashoo Shop - משו, איחסון משהו לבית, סדר, איחסון, משהו לחדר השינה, ניקיון, חיסכון במקום, מקום בבית

מתלה לכוסות יין

132.00 ש"ח

מתלה מושלם לכוסות יין, מתלבש מתחת לארון בקלות. 


מפרט:

סוג מתכת: ברזל

סוג התקנה: סוג הוק

תכונה: ידידותית לסביבה

שטח הניתן להחלה: מטבח

סוג: מחסן וארונות

שימוש: מתלה כוסות יין